Kundeservice 88 77 93 11 Alle hverdage mellem 07.30-16.00 Book online her


EU bevis

EU beviset er chaufførbeviset du får for at tage den lovpligtige efteruddannelse som du som bus- eller lastbilchauffør skal tage hvert 5. år. Det sikrer at du holder dig opdateret inden for din branche og er opdateret omkring regler med videre. Dette EU bevis har du mulighed for at tage hos DEKRA i Midtjylland.

Tilmeld dig online til EU bevis for Lastbil og EU bevis for Bus

Chaufførbevis hos DEKRA

Efteruddannelse er vigtigt som chauffør, da der sker en stor udvikling inden for branchen. Det er vigtigt at holde sig opdateret. Både som lastbil- og buschauffør kører man rundt med et stort ansvar. Det er DEKRA fuldt ud klar over, og derfor er vores kurser altid opdaterede. Hvis du vælger at tage dit EU bevis hos os, bliver du mødt af vores motiverede og erfarne undervisere. Deres mål er at bringe så mange som muligt godt igennem deres kurser, og der er også en plads til dig.

Hvert eneste år har DEKRAs undervisere 35.000 personer igennem deres kurser. Tilfredsheden med alle kurser er meget stor. Grunden hertil er blandt andet vores altid opdaterede og spændende kursusindhold.

Mange kurser i Midtjylland

DEKRA afholder mange EU efteruddannelses kurser i Midtjylland. Du kan tage dit EU bevis i Århus, Herning, Viborg, Skjern, Randers og Silkeborg. Vi håber, at et af kursusstederne passer dig. Vi bestræber os nemlig på at være så tilgængelige som muligt for alle i Midtjylland.

Kurserne i alle byer er tilrettelagt på samme måde, og du vil derfor få en god og spændende undervisning, ligegyldigt hvor du vælger at tage dit EU bevis.

Endvidere har vi ingen ventetid på vores kurser, så hvis du arbejder som chauffør og gerne vil tage dit EU bevis og din efteruddannelse nu, så er du meget velkommen hos DEKRA. Kurserne kan tages som daghold i både Århus, Herning, Viborg, Randers og Silkeborg samt som weekendhold i Brabrand og Herning. Din pris er 126 kroner per dag. Du kan dog søge om løntabsgodtgørelse for op til 881 kroner per dag samt søge om ekstra tilskud fra forskellige kompetencefonde, når du skal tage dit EU bevis.

Dit EU bevis

Kurset er opbygget af tre obligatoriske dage og to udvalgte dage. De obligatoriske dage har undervisningen overskriften EU-efteruddannelse for godschauffører. På de to udvalgte dage har du mulighed for selv at præge, hvordan dit kursus kommer til at se ud. Vi har dygtige undervisere på alle delkurser, og vi anbefaler derfor, at du vælger det, som giver mest mening for dig i din hverdag som chauffør. Vores forskellige muligheder er: Køreteknik – vanskelige trafikale situationer (2 dage), køreteknik ajourføring (1 dag), uheldsforebyggelse for erhvervschauffører (1 dag) og sikker adfærd – nul ulykker (1 dag).

Øvelserne på kurset gør dagene meget virkelighedsnære. Når du har taget de fem dages efteruddannelse og fået dit EU bevis, vil du derfor have fået nye ”værktøjer” med hjem, som du kan bruge i din hverdag som chauffør.

______________________________________________

EU-Efteruddannelse for godschauffører

 • AMU-mål 48660 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. del, 2 dg, 252 kr.
 • AMU-mål 40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer, 2 dg, 252 kr.
 • AMU-mål 42903 Køreteknik ajourføring, 1 dg, 126 kr.
 • AMU-mål 40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører, 1 dg, 126 kr.
 • AMU-mål 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker, 1 dg, 126 kr.

EU-Efteruddannelse for buschauffører

 • AMU-mål 48616 EU-Efteruddannelse for buschauffører - oblig. del, 2 dg, 252 kr.
 • AMU-mål 40459 Køreteknik - vanskelige trafikale situationer, 2 dg, 252 kr.
 • AMU-mål 42903 Køreteknik ajourføring, 1 dg, 126 kr.
 • AMU-mål 40065 Uheldforebyggelse for erhvervschauffører, 1 dg, 126 kr.
 • AMU-mål 42851 Sikker adfærd - nul arbejdsulykker, 1 dg, 126 kr.

Følgende gebyrer skal påregnes:

 • 1 x EU-Bevis á 180 kr. (til Trafikstyrelsen).

NB! Det er en betingelse for at udstede et EU-Bevis, at du har gyldigt kørekort til lastbil. EU-Beviset skal medbringes under kørslen og på forlangende forevises for politiet. Du kan få bøde, hvis EU-Beviset ikke medbringes under kørsel.

Tal og priser gældende pr. 1.1.2020

Omtalte AMU-mål er underlagt den til enhver tid gældende AMU-lovgivning. For yderligere oplysninger henvises der til www.dekra.dk